Dekkingsgraad februari 2022

In de afgelopen maand is de (actuele) dekkingsgraad gestegen: van 115,5% naar 117,4%. Het rendement op de beleggingen was negatief waardoor het belegd vermogen is gedaald. De rente is per eind februari gestegen, dat zorgde voor een daling van de voorzieningen. Dit was voldoende om het negatieve rendement te compenseren. Met de voorzieningen wordt het geld bedoeld dat het pensioenfonds moet reserveren om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen.

De actuele dekkingsgraad per eind februari 2022 is 117,4%
De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad per maand. Deze dekkingsgraad kan erg schommelen en laat de gevolgen van financiële ontwikkelingen meteen zien. Dat is terug te zien in onderstaande grafiek.

Ontwikkeling actuele dekkingsgraad in de laatste 12 maanden

actuele dekkingsgraad februari 2022 APF

De beleidsdekkingsgraad per eind februari 2022 is 112,8%
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is ook de belangrijkste dekkingsgraad. Beslissingen over verhogingen en verlagingen van het pensioen worden namelijk op basis van deze dekkingsgraad genomen. Door gebruik te maken van een gemiddelde, schommelt deze dekkingsgraad minder sterk dan de actuele dekkingsgraad.

Ontwikkeling beleidsdekkingsgraad in de laatste 12 maanden

beleidsdekkingsgraad februari 2022 APF