Dekkingsgraad januari 2022

In de afgelopen maand is de (actuele) dekkingsgraad iets gezakt: van 115,9% naar 115,5%. Het rendement op de beleggingen was negatief waardoor het belegd vermogen is gedaald. De rente per eind januari is hoger ten opzichte van de rente per eind december. Dat zorgt voor een daling van de voorzieningen. Dit was onvoldoende om het negatieve rendement te compenseren. Met de voorzieningen wordt het geld bedoeld dat het pensioenfonds moet reserveren om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen.

De actuele dekkingsgraad per eind januari 2022 is 115,5%
De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad per maand. Deze dekkingsgraad kan erg schommelen en laat de gevolgen van financiële ontwikkelingen meteen zien. Dat is terug te zien in onderstaande grafiek.

Ontwikkeling actuele dekkingsgraad in de laatste 12 maanden

dekkingsgraad APF tot en met januari 2022 Nederlands

De beleidsdekkingsgraad per eind januari 2022 is 111,8%
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is ook de belangrijkste dekkingsgraad. Beslissingen over verhogingen en verlagingen van het pensioen worden namelijk op basis van deze dekkingsgraad genomen. Door gebruik te maken van een gemiddelde, schommelt deze dekkingsgraad minder sterk dan de actuele dekkingsgraad.

Ontwikkeling beleidsdekkingsgraad in de laatste 12 maanden

Beleidsdekkingsgraad APF tot en met januari 2022 Nederlands