Dekkingsgraad december 2021

In de afgelopen maand is de (actuele) dekkingsgraad gestegen: van 111,7% naar 115,9%. Het rendement op de beleggingen was positief waardoor het belegd vermogen is gestegen. De rente in december is gestegen ten opzichte van de maand daarvoor, wat zorgt voor een daling van de voorzieningen. Met de voorzieningen wordt het geld bedoeld dat het pensioenfonds moet reserveren om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen.

De actuele dekkingsgraad per eind december 2021 is 115,9%
De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad per maand. Deze dekkingsgraad kan erg schommelen en laat de gevolgen van financiële ontwikkelingen meteen zien. Dat is terug te zien in onderstaande grafiek.

Ontwikkeling actuele dekkingsgraad in de laatste 12 maanden

Actuele dekkingsgraad APF tot en met december 2021 Nederlands

De beleidsdekkingsgraad per eind december 2021 is 110,8%
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is ook de belangrijkste dekkingsgraad. Beslissingen over verhogingen en verlagingen van het pensioen worden namelijk op basis van deze dekkingsgraad genomen. Door gebruik te maken van een gemiddelde, schommelt deze dekkingsgraad minder sterk dan de actuele dekkingsgraad.

Ontwikkeling beleidsdekkingsgraad in de laatste 12 maanden

Beleidsdekkingsgraad APF tot en met december 2021 Nederlands