Je pensioen wordt per 1 januari 2022 niet verhoogd

Helaas is onze financiële situatie niet goed genoeg om de pensioenen te verhogen per 1 januari 2022.

Verhoging bij voldoende financiële ruimte
Het bestuur bekijkt elk jaar of er voldoende financiële ruimte is om de pensioenen te verhogen. Is de beleidsdekkingsgraad hoger dan 110%, dan mogen we een gedeeltelijk toeslag (indexatie) verlenen. Pas bij een beleidsdekkingsgraad van ongeveer 122% is volledige toeslag mogelijk. Op het moment van de besluitvorming was de beleidsdekkingsgraad 107,1%.

Meer informatie
U leest hierover meer bij Verhoging of verlaging van pensioenen en bij Financiële situatie.

Worden de regels aangepast om de pensioenen te kunnen verhogen?
In het nieuws was dat de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2022 eerder indexeren mogelijk wil maken. Deze nieuwe regels worden tegelijk met de Wet toekomst pensioenen aan de Tweede Kamer voorgelegd. Dat is naar verwachting in juli 2022. Zodra de details en voorwaarden bekend zijn, bekijken wij de mogelijkheden voor ons fonds. Evenwichtige belangafweging voor alle deelnemers speelt daarbij een belangrijke rol.