Dekkingsgraad november 2021

In de afgelopen maand is de (actuele) dekkingsgraad gedaald van 113,6% naar 111,7%. Het rendement op de beleggingen was negatief en daardoor is het belegd vermogen gedaald. De rente in november is gedaald ten opzichte van oktober, wat zorgt voor een stijging van de voorzieningen. Met de voorzieningen wordt het geld bedoeld dat het pensioenfonds moet reserveren om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen.

De actuele dekkingsgraad per eind november 2021 is 111,7%
De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad per maand. Deze dekkingsgraad kan erg schommelen en laat de gevolgen van financiële ontwikkelingen meteen zien. Dat is terug te zien in onderstaande grafiek.

Ontwikkeling actuele dekkingsgraad in de laatste 12 maanden

 

actuele dekkingsgraad grafiek APF tot en met september 2021 

De beleidsdekkingsgraad per eind november 2021 is 109,6%
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is ook de belangrijkste dekkingsgraad. Beslissingen over verhogingen en verlagingen van het pensioen worden namelijk op basis van deze dekkingsgraad genomen. Door gebruik te maken van een gemiddelde, schommelt deze dekkingsgraad minder sterk dan de actuele dekkingsgraad.

Ontwikkeling beleidsdekkingsgraad in de laatste 12 maanden

Grafiek verloop beleidsdekkingsgraad APF tot en met november 2021