Dekkingsgraad oktober 2021

In de afgelopen maand is de (actuele) dekkingsgraad weer gestegen van 112,8% naar 113,6%. Het rendement op de beleggingen was positief daardoor is het belegd vermogen gestegen. De rente in oktober is gedaald ten opzichte van september, wat zorgt voor een stijging van de voorzieningen. De stijging van het vermogen was echter voldoende om de stijging van de voorzieningen op te vangen. Met de voorzieningen wordt het geld bedoeld dat het pensioenfonds moet reserveren om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen.

De actuele dekkingsgraad per eind oktober 2021 is 113,6%
De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad per maand. Deze dekkingsgraad kan erg schommelen en laat de gevolgen van financiële ontwikkelingen meteen zien. Dat is terug te zien in onderstaande grafiek.

Ontwikkeling actuele dekkingsgraad in de laatste 12 maanden

 

DGokt_2021 

De beleidsdekkingsgraad per eind oktober 2021 is 108,6%
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is ook de belangrijkste dekkingsgraad. Beslissingen over verhogingen en verlagingen van het pensioen worden namelijk op basis van deze dekkingsgraad genomen. Door gebruik te maken van een gemiddelde, schommelt deze dekkingsgraad minder sterk dan de actuele dekkingsgraad.

Ontwikkeling beleidsdekkingsgraad in de laatste 12 maanden

Verloop BDG