Dekkingsgraad september 2021

In de afgelopen maand is de (actuele) dekkingsgraad weer gestegen: van 112,1% naar 112,8%. Het rendement op de beleggingen was negatief daardoor is het belegd vermogen gedaald. De rente in september is gestegen ten opzichte van augustus, wat zorgt voor een daling van de voorzieningen. De daling van de voorzieningen was voldoende om de daling van het vermogen op te vangen. Met de voorzieningen wordt het geld bedoeld dat het pensioenfonds moet reserveren om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen.

De actuele dekkingsgraad per eind september 2021 is 112,8%
De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad per maand. Deze dekkingsgraad kan erg schommelen en laat de gevolgen van financiële ontwikkelingen meteen zien. Dat is terug te zien in onderstaande grafiek.

Ontwikkeling actuele dekkingsgraad in de laatste 12 maanden

actuele dekkingsgraad grafiek APF tot en met september 2021

De beleidsdekkingsgraad per eind september 2021 is 107,1%
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is ook de belangrijkste dekkingsgraad. Beslissingen over verhogingen en verlagingen van het pensioen worden namelijk op basis van deze dekkingsgraad genomen. Door gebruik te maken van een gemiddelde, schommelt deze dekkingsgraad minder sterk dan de actuele dekkingsgraad.

Ontwikkeling beleidsdekkingsgraad in de laatste 12 maanden

Grafiek verloop beleidsdekkingsgraad APF tot en met september 2021