Dekkingsgraad juli 2021

In de afgelopen maand is de (actuele) dekkingsgraad iets gedaald: van 112,1% naar 110,9%. Het rendement op de beleggingen was positief waardoor het belegd vermogen is gestegen. Daarentegen is in juli de rente gedaald ten opzichte van de maand daarvoor, waardoor de voorzieningen ook zijn gestegen. De stijging van het vermogen was echter niet voldoende om de stijging van de voorzieningen op te vangen. Met de voorzieningen wordt het geld bedoeld dat het pensioenfonds moet reserveren om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen.

De actuele dekkingsgraad per eind juli 2021 is 110,9%
De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad per maand. Deze dekkingsgraad kan erg schommelen en laat de gevolgen van financiële ontwikkelingen meteen zien. Dat is terug te zien in onderstaande grafiek.

Ontwikkeling actuele dekkingsgraad in de laatste 12 maanden

verloop actuele dekkingsgraad APF tot en met juli 2021

De beleidsdekkingsgraad per eind juli 2021 is 104,5%
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is ook de belangrijkste dekkingsgraad. Beslissingen over verhogingen en verlagingen van het pensioen worden namelijk op basis van deze dekkingsgraad genomen. Door gebruik te maken van een gemiddelde, schommelt deze dekkingsgraad minder sterk dan de actuele dekkingsgraad.

Ontwikkeling beleidsdekkingsgraad in de laatste 12 maanden

verloop beleidsdekkingsgraad APF tot en met juli 2021