Dekkingsgraad juni 2021

In de afgelopen maand is de (actuele) dekkingsgraad net als de afgelopen maanden iets gestegen: van 111,3% naar 112,1%. Dit komt doordat we ook nu weer een positief rendement hebben behaald met de beleggingen, daardoor is het belegd vermogen gestegen. De rente is in juni iets gedaald ten opzichte van de maand daarvoor, waardoor de voorzieningen zijn gestegen. Dit is het geld dat het pensioenfonds moet reserveren om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen.

De actuele dekkingsgraad per eind juni 2021 is 112,1%
De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad per maand. Deze dekkingsgraad kan erg schommelen en laat de gevolgen van financiële ontwikkelingen meteen zien. Dat is terug te zien in onderstaande grafiek.

Ontwikkeling actuele dekkingsgraad in de laatste 12 maanden

dekkingsgraad juni 2021

De beleidsdekkingsgraad per eind juni 2021 is 103,2%
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is ook de belangrijkste dekkingsgraad. Beslissingen over verhogingen en verlagingen van het pensioen worden namelijk op basis van deze dekkingsgraad genomen. Door gebruik te maken van een gemiddelde, schommelt deze dekkingsgraad minder sterk dan de actuele dekkingsgraad.

Ontwikkeling beleidsdekkingsgraad in de laatste 12 maanden

beleidsdekkingsgraad juni 2021