Dekkingsgraad mei 2021

In de afgelopen maand is de (actuele) dekkingsgraad net als in april iets gestegen: van 110,9% naar 111,3%. Dit komt doordat we ook nu weer een positief rendement hebben behaald met de beleggingen, daardoor is het belegd vermogen gestegen. De rente is in mei wel iets gedaald ten opzichte van de maand daarvoor.

De actuele dekkingsgraad per eind mei 2021 is 111,3%
De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad per maand. Deze dekkingsgraad kan erg schommelen en laat de gevolgen van financiële ontwikkelingen meteen zien. Dat is terug te zien in onderstaande grafiek.

Ontwikkeling actuele dekkingsgraad in de laatste 12 maanden

actuele dekkingsgraad mei 2021

De beleidsdekkingsgraad per eind mei 2021 is 101,6%
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is ook de belangrijkste dekkingsgraad. Beslissingen over verhogingen en verlagingen van het pensioen worden namelijk op basis van deze dekkingsgraad genomen. Door gebruik te maken van een gemiddelde, schommelt deze dekkingsgraad minder sterk dan de actuele dekkingsgraad.

Waardeoverdrachten zijn door de hoogte van de beleidsdekkingsgraad weer mogelijk. Aanvragen die opgeschort zijn, worden weer opgestart. Uiteraard is dit ook afhankelijk van de dekkingsgraad van andere pensioenfondsen. Een voorwaarde voor waardeoverdracht is namelijk dat de financiële situatie van een pensioenfonds voldoende is. Wettelijk geldt dat de beleidsdekkingsgraad minimaal 100% moet zijn om de waardeoverdracht te mogen uitvoeren.

Ontwikkeling beleidsdekkingsgraad in de laatste 12 maanden

beleidsdekkingsgraad mei 2021