Dekkingsgraad april 2021

In de afgelopen maand is de (actuele) dekkingsgraad net als in maart weer gestegen: van 108,7% naar 110,9%. Dit komt doordat we ook nu weer een positief rendement hebben behaald met de beleggingen, daardoor is het belegd vermogen gestegen. En ook de rente is in april gestegen ten opzichte van de maand daarvoor.

De beleidsdekkingsgraad per eind april 2021 is 100,1%
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is ook de belangrijkste dekkingsgraad. Beslissingen over verhogingen en verlagingen van het pensioen worden namelijk op basis van deze dekkingsgraad genomen. Door gebruik te maken van een gemiddelde, schommelt deze dekkingsgraad minder sterk dan de actuele dekkingsgraad.

Waardeoverdrachten zijn door de hoogte van de beleidsdekkingsgraad weer mogelijk. Aanvragen die opgeschort zijn, worden weer opgestart. Uiteraard is dit ook afhankelijk van de dekkingsgraad van andere pensioenfondsen. Een voorwaarde voor waardeoverdracht is namelijk dat de financiële situatie van een pensioenfonds voldoende is. Wettelijk geldt dat de beleidsdekkingsgraad minimaal 100% moet zijn om de waardeoverdracht te mogen uitvoeren.

Ontwikkeling beleidsdekkingsgraad in de laatste 12 maanden

Verloop Beleidsdekkingsgraad APF tot en met april 2021

De actuele dekkingsgraad per eind april 2021 is 110,9%
De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad per maand. Deze dekkingsgraad kan erg schommelen en laat de gevolgen van financiële ontwikkelingen meteen zien. Dat is terug te zien in onderstaande grafiek.

Ontwikkeling actuele dekkingsgraad in de laatste 12 maanden

Verloop actuele dekkingsgraad APF tot en met april 2021