Pensioenfonds APF stelt nieuw herstelplan op.

Ieder jaar controleert Pensioenfonds APF of het eigen vermogen nog voldoet aan de wettelijke eisen. Eind 2020 was er sprake van een dekkingstekort. Daarom hebben wij een nieuw herstelplan ingediend bij de toezichthouder, De Nederlandsche Bank.

Waarom een herstelplan?
Het indienen van een herstelplan is verplicht, omdat onze beleidsdekkingsgraad eind 2020 96,0% bedroeg. Dat is lager dan het vereiste niveau van 116,5%. Uit het herstelplan moet duidelijk blijken dat de financiële situatie van het pensioenfonds binnen 10 jaar genoeg herstelt en dat er geen tekort meer wordt voorzien.

Wat is de uitkomst van het herstelplan
In het herstelplan van dit jaar staat dat de verwachting is dat we in 2026 herstellen. In het herstelplan van vorig jaar was dat nog eind 2023. Er is ongeveer 5 jaar nodig om de dekkingsgraad te verhogen naar het wettelijk vereiste niveau. Dit is nog steeds ruim binnen de maximale termijn van 10 jaar.

De actuele dekkingsgraad
De actuele dekkingsgraad laat per maand de financiële situatie van Pensioenfonds APF zien. Deze actuele dekkingsgraad kan erg schommelen en laat direct de gevolgen zien van financiële ontwikkelingen, zoals nu van de coronacrisis. Voor de hoogte van de actuele dekkingsgraad geldt een kritische grens van 90%. Onze actuele dekkingsgraad moet eind 2021 hoger zijn dan 90% om te voorkomen dat er in 2022 aanvullende maatregelen nodig zijn. Welke maatregelen dat kunnen zijn, staat beschreven in het financieel crisisplan.

Meer over de financiële situatie