Dekkingsgraad maart 2021

In de afgelopen maand is de (actuele) dekkingsgraad net als in februari weer gestegen: van 106,4% naar 108,6%. Dit komt doordat we met de beleggingen een positief rendement hebben behaald, daardoor is het belegd vermogen gestegen. En ook de rente is in maart gestegen ten opzichte van de maand daarvoor.

De beleidsdekkingsgraad per eind maart 2021 is 98,5%
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is ook de belangrijkste dekkingsgraad. Beslissingen over verhogingen en verlagingen van het pensioen worden namelijk op basis van deze dekkingsgraad genomen. Door gebruik te maken van een gemiddelde, schommelt deze dekkingsgraad minder sterk dan de actuele dekkingsgraad.

Waardeoverdrachten zijn op dit moment niet mogelijk. Een voorwaarde voor waardeoverdracht is namelijk dat de financiële situatie van een pensioenfonds voldoende is. Wettelijk geldt dat de beleidsdekkingsgraad minimaal 100% moet zijn om de waardeoverdracht te mogen uitvoeren.

Ontwikkeling beleidsdekkingsgraad in de laatste 12 maanden

Verloop Beleidsdekkingsgraad APF tot en met maart 2021

De actuele dekkingsgraad per eind maart 2021 is 108,7%
De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad per maand. Deze dekkingsgraad kan erg schommelen en laat de gevolgen van financiële ontwikkelingen meteen zien. Dat is terug te zien in onderstaande grafiek.

Ontwikkeling actuele dekkingsgraad in de laatste 12 maanden

Verloop Dekkingsgraad APF tot en met maart 2021