In memoriam Kees van Lede

Met grote droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van Kees van Lede, oud voorzitter van de Raad van Bestuur van AkzoNobel (1994-2003). Kees heeft in deze periode door grote overnames en desinvesteringen AkzoNobel omgevormd tot een toekomstbestendige onderneming om de 21e eeuw in te gaan. Ook voor ons pensioenfonds is hij zeer belangrijk geweest. Hij heeft ook na zijn voorzitterschap veel belangstelling getoond voor het reilen en zeilen van APF en hield de belangen van medewerkers en gepensioneerden hoog in het vaandel.

Wij zullen hem met respect en dankbaarheid gedenken en wensen zijn naasten veel sterkte toe met dit grote verlies.