Dekkingsgraad november 2020

In de afgelopen maand is de (actuele) dekkingsgraad gestegen van 95,6% naar 99,6%. Dit komt doordat de beleggingen een positief rendement hebben behaald en de rente in november is gestegen ten opzichte van de maand daarvoor. Dit is een positieve ontwikkeling omdat de dekkingsgraad daarmee ruim boven de kritische grens van 89,9% blijft.

Wij houden goede hoop op een tijdig herstel, maar de financiële situatie is nog niet stabiel. Vanzelfsprekend volgen we de situatie op de voet en houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.

De beleidsdekkingsgraad per eind november 2020 is 96,5%
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is ook de belangrijkste dekkingsgraad. Beslissingen over verhogingen en verlagingen van het pensioen worden namelijk op basis van deze dekkingsgraad genomen. Door gebruik te maken van een gemiddelde, schommelt deze dekkingsgraad minder sterk dan de actuele dekkingsgraad.

Ontwikkeling beleidsdekkingsgraad in de laatste 12 maanden

beleidsdekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad per eind november 2020 is 99,6%
De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad per maand. Deze dekkingsgraad kan erg schommelen en laat de gevolgen van financiële ontwikkelingen meteen zien. Dat is terug te zien in onderstaande grafiek.

Ontwikkeling actuele dekkingsgraad in de laatste 12 maanden

dekkingsgraad