Dekkingsgraad oktober 2020

In de afgelopen maand is de (actuele) dekkingsgraad gedaald van 96,8% naar 95,6%. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn tegenvallend rendement op de beleggingen en een verdere daling van de rente in oktober. De dekkingsgraad blijft wel boven de kritische grens van 89,9%.

Om te herstellen naar een dekkingsgraad van ten minste 100% hebben wij hogere rendementen én een stijging van de lage rente nodig. Of dit op korte termijn gaat gebeuren, is maar de vraag. Het bestuur van Pensioenfonds APF blijft vasthouden aan het lange termijn beleggingsbeleid en doet er alles aan om het pensioenfonds door deze crisis te loodsen.

Wij houden goede hoop op een tijdig herstel, maar de financiële situatie is nog niet stabiel. Vanzelfsprekend volgen we de situatie op de voet en houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.

De beleidsdekkingsgraad per eind oktober 2020 is 96,8%
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is ook de belangrijkste dekkingsgraad. Beslissingen over verhogingen en verlagingen van het pensioen worden namelijk op basis van deze dekkingsgraad genomen. Door gebruik te maken van een gemiddelde, schommelt deze dekkingsgraad minder sterk dan de actuele dekkingsgraad.

Ontwikkeling beleidsdekkingsgraad in de laatste 12 maanden

De actuele dekkingsgraad per eind oktober 2020 is 95,6%
De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad per maand. Deze dekkingsgraad kan erg schommelen en laat de gevolgen van financiële ontwikkelingen meteen zien. Dat is terug te zien in onderstaande grafiek.

Ontwikkeling actuele dekkingsgraad in de laatste 12 maanden

Meer over de coronacrisis en jouw pensioen