Dekkingsgraad september 2020

In september is de (actuele) dekkingsgraad licht gedaald van 97,1% naar 96,8%. Let op: per 30 september 2020 zijn de grondslagen voor de berekening van de dekkingsgraad gewijzigd als gevolg van de aangepaste prognosetafels voor de levensverwachting. Pensioenfonds APF moet bij de berekening van zijn toekomstige uitgaven (de pensioenuitkeringen) rekening houden met deze cijfers. De levensverwachting is gedaald, omdat in 2018 en 2019 meer mensen zijn overleden dan eerder werd verwacht.

Hierin zijn de effecten van het coronavirus nog niet verwerkt. De wijziging van de grondslagen heeft een positief effect gehad van ongeveer 2%. Helaas is dit effect meer dan teniet gedaan door tegenvallende rendementen in september en een verder dalende rente. De netto daling van de dekkingsgraad is nu uitgekomen op 0,3%. Zonder de genoemde aanpassing was de daling 2,3% geweest. De dekkingsgraad blijft wel boven de kritische grens van 89,9%.

De daling van de dekkingsgraad was eigenlijk groter. De nu relatief lichte daling komt omdat in september nieuwe cijfers bekend werden over de levensverwachting. De gedaalde levensverwachting heeft invloed op de benodigde toekomstige uitgaven van pensioenfondsen en daarmee op de dekkingsgraad. Die verbeterde hierdoor met ongeveer 2%.

Om de dekkingsgraad terug te krijgen op ten minste 100%, zijn hogere rendementen én een stijging van de rekenrente nodig. Het bestuur van Pensioenfonds APF blijft vasthouden aan het lange termijn beleggingsbeleid en doet er alles aan om het pensioenfonds door deze crisis te loodsen.

We hebben vertrouwen in herstel op termijn, maar de financiële situatie is zeker niet stabiel. De financiële markten blijven zeer beweeglijk. Ze reageren op de wereldwijde ongerustheid en onzekerheid over het opnieuw toenemen van het aantal coronabesmettingen en de uitbraak van een tweede coronagolf. Vanzelfsprekend volgen we de situatie op de voet en houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.

De beleidsdekkingsgraad per eind september 2020 is 97,4%
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is ook de belangrijkste dekkingsgraad. Beslissingen over verhogingen en verlagingen van het pensioen worden namelijk op basis van deze dekkingsgraad genomen. Door gebruik te maken van een gemiddelde, schommelt deze dekkingsgraad minder sterk dan de actuele dekkingsgraad.

Ontwikkeling beleidsdekkingsgraad in de laatste 12 maanden

De actuele dekkingsgraad per eind september 2020 is 96,8%
De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad per maand. Deze dekkingsgraad kan erg schommelen en laat de gevolgen van financiële ontwikkelingen meteen zien. Dat is terug te zien in onderstaande grafiek.

Ontwikkeling actuele dekkingsgraad in de laatste 12 maanden

verloop dekkingsgraad Pensioenfonds APF tot en met september 2020

Meer over de coronacrisis en jouw pensioen