Dekkingsgraad augustus 2020

In de afgelopen maand is de (actuele) dekkingsgraad gestegen van 94,8% naar 97,1%. Dat is positieve ontwikkeling omdat de dekkingsgraad daarmee een flink stuk boven de kritische grens van 89,9% blijft. De kans dat we de pensioenen moeten verlagen is daarmee ook iets gedaald. Wel blijven de financiële markten zeer beweeglijk. En heerst er ongerustheid voor de effecten van een eventuele tweede coronagolf.

Om te herstellen naar een dekkingsgraad van ten minste 100% hebben wij hogere rendementen én een stijging van de lage rente nodig. Het bestuur van Pensioenfonds APF blijft vasthouden aan het lange termijn beleggingsbeleid en doet er alles aan om het pensioenfonds door deze crisis te loodsen.

Wij houden goede hoop op een tijdig herstel, maar de financiële situatie is nog niet stabiel. Vanzelfsprekend volgen we de situatie op de voet en houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.

De beleidsdekkingsgraad per eind augustus 2020 is 97,6%
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is ook de belangrijkste dekkingsgraad. Beslissingen over verhogingen en verlagingen van het pensioen worden namelijk op basis van deze dekkingsgraad genomen. Door gebruik te maken van een gemiddelde, schommelt deze dekkingsgraad minder sterk dan de actuele dekkingsgraad.

Ontwikkeling beleidsdekkingsgraad in de laatste 12 maanden

beleidsdekkinsgraadverloop APF tot en met augustus 2020

De actuele dekkingsgraad per eind augustus 2020 is 97,1%
De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad per maand. Deze dekkingsgraad kan erg schommelen en laat de gevolgen van financiële ontwikkelingen meteen zien. Dat is terug te zien in onderstaande grafiek.

Ontwikkeling actuele dekkingsgraad in de laatste 12 maanden

dekkinsgraadverloop APF tot en met augustus 2020

Meer over de coronacrisis en jouw pensioen