Pensioenfonds APF stelt nieuw herstelplan op

Ieder jaar controleert Pensioenfonds APF of het eigen vermogen nog voldoet aan de wettelijke eisen. Onder andere door de blijvend dalende rente was er eind 2019 nog steeds sprake van een tekort. Onder andere door de dalende rente was er eind 2019 sprake van een tekort. Daarom hebben we eind maart een nieuw herstelplan ingediend bij de toezichthouder, De Nederlandsche Bank.

Dit herstelplan is nodig omdat onze beleidsdekkingsgraad eind 2019 104,1% bedroeg. Dat is lager dan het vereiste niveau van 116,8%. Uit het herstelplan moet duidelijk blijken dat de financiële situatie van het pensioenfonds binnen 10 jaar genoeg herstelt en er geen tekort meer is.

Wat is de uitkomst van het herstelplan
In het herstelplan van dit jaar staat dat de verwachting is dat we in 2023 herstellen. In het herstelplan van vorig jaar was dat nog eind 2022 uit. Er is ongeveer 3 jaar nodig om de dekkingsgraad te verhogen naar het wettelijk vereiste niveau. Dit is nog steeds ruim binnen de maximale termijn van 10 jaar.

De actuele dekkingsgraad
De actuele dekkingsgraad laat per maand de financiële situatie van Pensioenfonds APF zien. Deze actuele dekkingsgraad kan erg schommelen en laat direct de gevolgen zien van financiële ontwikkelingen, zoals nu van de coronacrisis. Voor de hoogte van de actuele dekkingsgraad geldt een kritische grens van 90%. Onze actuele dekkingsgraad moet eind 2020 hoger zijn dan 90% om te voorkomen we dat er in 2021 aanvullende maatregelen nodig zijn. Deze maatregelen staan beschreven in het financieel crisisplan.

Meer over de financiële situatie

 

Meer over de coronacrisis en jouw pensioen