Impact coronacrisis neemt toe

De impact van de coronacrisis neemt toe en lijkt tot een recessie te leiden. De aandelenmarkten zijn wereldwijd sterk geraakt en de rente blijft zeer laag. Hierdoor is sinds vorige week de actuele dekkingsgraad verder gedaald tot onder de kritische dekkingsgraad van 89,9%.

Wat betekent dit voor jouw pensioen?
Op dit moment heeft de lage dekkingsgraad:

  • geen effect op de uitkering van de pensioenen: wij blijven jouw pensioenuitkering gewoon uitbetalen; Pensioenfonds APF heeft hiervoor voldoende geld in kas.
  • geen effect op jouw opgebouwde pensioen of het recht op partner- en wezenpensioen.

Wat gebeurt er als de dekkingsgraad zo blijft?
Als de dekkingsgraad zo blijft of verder daalt, dan heeft dit gevolgen voor jouw opgebouwde pensioen. De actuele dekkingsgraad aan het einde van het jaar is hiervoor relevant. Wanneer de actuele dekkingsgraad eind december lager is dan de kritische ondergrens van 89,9%, dan moeten we de pensioenen verlagen (korten).

Wat kunnen wij doen om de gevolgen van een mogelijke recessie te beperken?
De komende tijd beraden wij ons op de mogelijk te nemen maatregelen. Daarbij wordt gekeken naar de inzetbaarheid en effectiviteit van de maatregelen. Het betreft een uitzonderlijke situatie die ook weer kan veranderen. Wij houden de ontwikkelingen vanzelfsprekend van dag tot dag nauwlettend in de gaten, om snel bij te kunnen sturen als dat nodig en zinvol is. Vanzelfsprekend houden we je via onze website op de hoogte van al het nieuws dat je pensioen en onze dienstverlening raakt.

Contact
Onze dienstverlening gaat door zoals je van ons gewend bent. Je bereikt ons telefonisch of via e-mail. Je kunt zoals altijd bij ons terecht met vragen over je pensioen.

Bestuur Pensioenfonds APF

Meer over de coronacrisis en jouw pensioen