Gevolgen van coronacrisis voor Pensioenfonds APF nemen toe

Vorige week gaven wij al aan dat de dekkingsgraad van Pensioenfonds APF fors is gedaald door de financiële gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Inmiddels heeft de WHO dit als een pandemie aangemerkt. De meeste Europese landen hebben drastische maatregelen genomen om de verspreiding van het virus af te remmen.

De economische gevolgen hiervan zijn groot en hebben tot verdere verslechtering op de financiële markten geleid. De regering heeft maatregelen aangekondigd en de verwachting is dat deze uitzonderlijke situatie wel een aantal maanden gaat duren. Dit vraagt veel solidariteit om door de crisis heen te komen.

Ook Pensioenfonds APF gaat een zware periode door met grote uitdagingen. Onze dekkingsgraad is de afgelopen weken verder gedaald tot vlak boven de kritische dekkingsgraad, die voor ons fonds rond 90% ligt. Als een pensioenfonds onder die grens komt, is het niet meer aannemelijk dat het fonds zonder extra maatregelen binnen 10 jaar herstelt tot het gewenste niveau en dus toekomstbestendig is.

Als bestuur doen wij er alles aan om de belangen van al onze deelnemers zo goed mogelijk te behartigen. Samen met onze adviseurs en specialisten volgen wij de situatie op de voet. Wij voeren een consistent beleggingsbeleid voor de lange termijn en kunnen daardoor de grote uitdagingen waar wij nu voor staan te boven komen. Hoe lang dit gaat duren, valt op dit moment nog niet te voorspellen. Onze liquiditeit is voldoende, dus gepensioneerden hoeven zich geen zorgen te maken over de uitbetaling van de pensioenen.

Nu veel kantoren gesloten zijn en velen niet op hun normale werkplek zitten, hebben wij, samen met onze uitvoerders, maatregelen genomen om de kritische bedrijfsprocessen te kunnen blijven uitvoeren.

Het is ons niet bekend of ook deelnemers van Pensioenfonds APF getroffen zijn door het virus. Als dat het geval is, dan wensen wij hen en hun naasten alle sterkte en beterschap toe.

Vanzelfsprekend houden wij jullie regelmatig op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Bestuur Pensioenfonds APF

Meer over de dekkingsgraad

Meer over de coronacrisis en jouw pensioen