Dekkingsgraad februari 2020

Hoe staat Pensioenfonds APF er financieel gezien voor? Dat kun je zien aan de dekkingsgraad. Dat is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het pensioenvermogen van het fonds (hoeveel vermogen hebben we) en de pensioenverplichtingen (wat is de waarde van alle pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen). We kennen verschillende dekkingsgraden: de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad. We publiceren beide dekkingsgraden maandelijks rond de 15e.

De beleidsdekkingsgraad per eind februari 2020 is 102,8%
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is ook de belangrijkste dekkingsgraad. Beslissingen over verhogingen en verlagingen van het pensioen worden namelijk op basis van deze dekkingsgraad genomen. Door gebruik te maken van een gemiddelde, schommelt deze dekkingsgraad minder sterk dan de actuele dekkingsgraad.

Ontwikkeling beleidsdekkingsgraad in de laatste 12 maanden

De actuele dekkingsgraad per eind februari 2020 is 96,8%
De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad per maand. Deze dekkingsgraad kan erg schommelen en laat de gevolgen van financiële ontwikkelingen meteen zien. Dat is terug te zien in onderstaande grafiek.

Ontwikkeling actuele dekkingsgraad in de laatste 12 maanden

Dekkingsgraad blijft onder druk staan
De dekkingsgraad van Pensioenfonds APF is per eind februari uitgekomen op 96,8%. Onder andere door de uitbraak van het coronavirus en de hieruit voortkomende angst voor economische recessie, is er onrust ontstaan op de financiële markten. Zowel de aandelenkoersen als de renteniveaus zijn sterk gedaald.

De lagere rente betekent een stijging van onze verplichtingen. De lagere waarde van de aandelenkoersen en de hogere verplichtingen zorgen voor een daling van de dekkingsgraad. Niet alleen Pensioenfonds APF, maar bijna alle pensioenfondsen zijn hierdoor geraakt.

De mogelijkheid bestaat dat de dekkingsgraad verder daalt. Het bestuur heeft vanaf de vorige week ‘verscherpte dijkbewaking’ ingesteld. Dit betekent dat wij vrijwel dagelijks in contact zijn met onze vermogensbeheerder, om goed te kunnen reageren op de ontwikkelingen.

Wij doen er alles aan om met een stabiel beleggingsbeleid de belangen van al onze deelnemers zo goed mogelijk te beschermen. Op dit moment weet niemand hoe lang deze uitzonderlijke situatie gaat duren en wanneer er herstel zal optreden. Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen in de komende weken.

Meer over de coronacrisis en jouw pensioen