Verlaging pensioenopbouw in 2020

Door de zeer lage rente is niet alleen de dekkingsgraad van Pensioenfonds APF de laatste maanden gedaald, maar is ook de prijs voor pensioen fors gestegen. Dit betekent dat er of meer premie betaald moet worden voor dezelfde pensioenopbouw of dat er minder pensioen opgebouwd kan worden voor dezelfde premie.

Het bestuur van Pensioenfonds APF heeft hierover intensief overleg gehad met werkgevers en vakbonden. Uit deze gesprekken is gebleken dat het verhogen van de pensioenpremie niet mogelijk is. Daarom heeft het bestuur besloten om de pensioenopbouw voor het jaar 2020 te verlagen van 1,875% naar 1,618%. Dit is erg vervelend, maar gezien de huidige financiële omstandigheden en rekening houdend met de huidige en toekomstige belangen van alle deelnemers, is er geen alternatief.