Ontwikkelingen rondom pensioen

Er zijn de laatste tijd een aantal ontwikkelingen die invloed hebben op de financiƫle situatie van Pensioenfonds APF. In de pers is uitgebreid aandacht besteed aan de lage rentestand, die als gevolg heeft dat vele pensioenfondsen mogelijk moeten korten.

In navolging van andere fondsen heeft het bestuur van Pensioenfonds APF in een brief aan minister Koolmees de zorgen geuit die er zijn over het verhoogde risico van een pensioenverlaging en de veel hogere kostprijs van de pensioenopbouw voor werkenden, waardoor een hogere premie of lagere opbouw dreigt.

Daarover hebben het bestuur, AkzoNobel, Nouryon en de vakbonden onlangs een constructieve bijeenkomst gehouden waarbij de dilemma's en mogelijke keuzes zijn besproken. Het bestuur zal deze gesprekken blijven voeren, om de gevolgen voor het fonds op een evenwichtige manier op te vangen. Met als doel dat Pensioenfonds APF alle deelnemers, nu en in de toekomst, een goed pensioen kan blijven bieden.

Het bestuur blijft je op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen.