Handige pensioeninformatie

Op deze website vindt u informatie over uw pensioen bij APF. Natuurlijk is er meer handige pensioeninformatie te vinden.

Pensioen 1-2-3

Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling. In de Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in de pensioenregeling van Pensioenfonds APF.

www.mijnpensioenoverzicht.nl

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een totaaloverzicht van uw pensioen. Daarop ziet u de hoogte van uw AOW en het pensioen dat u via uw huidige werkgeverd of eventuele andere werkgevers heeft opgebouwd. Ook ziet u wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt.

www.svb.nl

Op www.svb.nl vindt u alle informatie over de AOW-uitkering. U kunt berekenen wanneer u voor het eerst een AOW-uitkering krijgt. Ook leest u meer over de hoogte en voorwaarden van de AOW-uitkering.

www.uwv.nl

Op de website van UWV vindt u meer informatie over de WIA-uitkering als u arbeidsongeschikt raakt. 

DigiD

Op deze website kunt u uw DigiD aanvragen.

VGAN

Vereniging van gepensioneerden van AkzoNobel www.vgan.nl