Handige pensioeninformatie

Op deze website vind je informatie over je pensioen bij APF. Natuurlijk is er meer handige pensioeninformatie te vinden.

Pensioen 1-2-3

Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling. In de Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in de pensioenregeling van Pensioenfonds APF.

www.mijnpensioenoverzicht.nl

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vind je een totaaloverzicht van je pensioen. Daarop zie je de hoogte van je AOW en het pensioen dat je via je huidige werkgever of eventuele andere werkgevers hebt opgebouwd. Ook zie je wat je nabestaanden krijgen als je overlijdt.

www.svb.nl

Op www.svb.nl vind je alle informatie over de AOW-uitkering. Je kunt berekenen wanneer je voor het eerst een AOW-uitkering krijgt. Ook lees je meer over de hoogte en voorwaarden van de AOW-uitkering.

www.uwv.nl

Op de website van UWV vindt je meer informatie over de WIA-uitkering als je arbeidsongeschikt raakt. 

DigiD

Op deze website kunt je jouw DigiD aanvragen.

VGAN

Vereniging van gepensioneerden van AkzoNobel www.vgan.nl