Overlijden

Als je overlijdt, kunnen je partner en eventuele kinderen recht hebben op het partnerpensioen. Dit geldt als je voordat je met pensioen ging een partnerpensioen hebt aangekocht of als je voor 2001 al in dienst was bij AkzoNobel. Pensioenfonds APF neemt contact op met je partner om de uitkering te regelen.

Vanaf 1 januari 2016 heb je ouderdomspensioen én partnerpensioen opgebouwd. Als je overlijdt krijgt je partner een uitkering van Pensioenfonds APF. Dat geldt als je tijdens je dienstverband overlijdt, maar ook als je al met pensioen bent of niet meer in dienst bent bij AkzoNobel of Nouryon.