Overlijden

Als u overlijdt, kunnen uw partner en eventuele kinderen recht hebben op het partnerpensioen. Dit geldt als u voordat u met pensioen ging een partnerpensioen heeft aangekocht of als u voor 2001 al in dienst was bij AkzoNobel. Pensioenfonds APF neemt contact op met uw partner om de uitkering te regelen.

Vanaf 1 januari 2016 heeft u ouderdomspensioen én partnerpensioen opgebouwd. Als u overlijdt krijgt uw partner een uitkering van Pensioenfonds APF. Dat geldt als u tijdens uw dienstverband overlijdt, maar ook als u al met pensioen bent of niet meer in dienst bent bij AkzoNobel of Nouryon.