Partnerpensioen

Als u voor 2001 in dienst was bij AkzoNobel, heeft u partnerpensioen opgebouwd. Het kan ook zijn dat u vlak voordat u met pensioen ging een deel van uw ouderdomspensioen heeft geruild voor een partnerpensioen. Dit zijn dus aanspraken die voor uw partner zijn. Als u overlijdt, krijgt uw partner dit partnerpensioen. 

Vanaf 1 januari 2016 heeft u ouderdomspensioen én partnerpensioen opgebouwd. Als u overlijdt krijgt uw partner een uitkering van Pensioenfonds APF. Dat geldt als u tijdens uw dienstverband overlijdt, maar ook als u al met pensioen bent of niet meer in dienst bent bij AkzoNobel of Nouryon.