Belasting en pensioen

U betaalt belasting over uw pensioenuitkering. Weliswaar minder dan toen u nog werkte, omdat u nu geen premie meer voor de AOW hoeft te betalen. 

Uw jaarlijkse pensioen is een bruto bedrag. Over uw pensioen betaalt u loonheffing. Deze heffing bestaat uit inkomstenbelasting, premies zorgverzekering en een inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet. Pensioenfonds APF houdt dit automatisch in op uw pensioen. Het netto bedrag maken wij over op uw bankrekening. Als u van Pensioenfonds APF prepensioen ontvangt, dan wordt er ook nog premie ingehouden voor de verzekering voor tijdelijk partnerpensioen.

Loonheffingskorting

Ontvangt u naast pensioen van Pensioenfonds APF ook AOW van de Sociale Verzekeringsbank, dan houdt Pensioenfonds APF geen rekening met de heffingskorting. De SVB houdt hier wel rekening mee bij het berekenen van uw netto AOW. Als u wilt dat Pensioenfonds APF rekening houdt met de heffingskorting, neemt u dan contact op met Pensioenfonds APF zodat we dat voor u kunnen regelen. Loonheffingskorting kan namelijk maar bij één instantie worden toegepast.

Woont u in het buitenland?

Als u in het buitenland woont, gelden er weer andere belastingregels. Afhankelijk van het land waarin u woont, betaalt u wel of niet in Nederland belasting. Met een aantal landen heeft Nederland afspraken gemaakt. Er is afgesproken dat u in die landen belasting betaalt in plaats van in Nederland.

Verhuist u naar het buitenland? Bespreek dit dan met het pensioenfonds of kijk op de site van de Sociale Verzekeringsbank.

Uitkeringsspecificatie

Toen uw pensioen ingegaan is heeft u een uitkeringsspecificatie ontvangen. Deze ontvangt u alleen nog als er wat wijzigt in uw pensioen.

Fiscale jaaropgave

Als u met pensioen bent, ontvangt u een jaarlijkse opgave van het pensioenfonds. Hierin staat exact vermeld hoeveel pensioen u in het voorgaande jaar hebt ontvangen en wat er is ingehouden aan belasting en premie zorgverzekering. De jaaropgave ontvangt u voor 31 maart, zodat u die kunt gebruiken bij uw belastingaangifte.