Arbeidsongeschiktheidspensioen

Ik ontvang nu arbeidsongeschiktheidspensioen. Wanneer stopt dat en wat gebeurt er dan? 

AOW-leeftijd
Ieder jaar ontvangt u in het najaar van ons een overzicht van het pensioen wat wij op dat moment aan u uitkeren. In dat overzicht staat wanneer uw arbeidsongeschiktheidspensioen stopt. In de meeste gevallen zal dit de AOW-leeftijd zijn die voor u van toepassing was op het moment dat uw arbeidsongeschiktheidspensioen in ging. Een half jaar voor de einddatum informeren wij u hierover en kunt u aangeven dat u uw ouderdomspensioen aansluitend aan uw arbeidsongeschiktheidspensioen wilt laten ingaan. 

Let op 
Als u voor 1 januari 2014 al een arbeidsongeschiktheidspensioen ontving van Pensioenfonds APF, dan stopt deze uitkering op de eerste van de maand volgend op uw 65e verjaardag. Een half jaar daarvoor schrijven wij u aan met de vraag wanneer u uw ouderdomspensioen wilt laten ingaan.