Toeslagverlening

Geld wordt door inflatie minder waard. Als de prijzen stijgen, kan je namelijk voor hetzelfde geld minder kopen. De koopkracht van geld neemt dus af. Dit geldt ook voor het pensioen dat je krijgt. Om de koopkracht van je pensioen op peil te houden, probeert Pensioenfonds APF elk jaar het pensioen aan te passen aan de gestegen prijzen. Dit noemen we toeslagverlening of indexatie. 

Wanneer worden de pensioenen verhoogd?

Toeslagverlening is niet vanzelfsprekend. Dat wil zeggen dat toeslagverlening geen recht is en het niet zeker is of het altijd kan worden toegekend. Het hangt van de financiële situatie van het pensioenfonds of er een toeslag kan worden verleend. Aan het einde van elk jaar beoordeelt het bestuur wat er mogelijk is. Onze dekkingsgraad moet minimaal 110% zijn om toeslag te mogen verlenen. 

Hoogte van de toeslag

Om de hoogte van de toeslag te bepalen kijkt het pensioenfonds naar de prijsstijging in de periode van september tot september het jaar daarna. De toeslag kan maximaal 4% zijn. Uiteraard informeren wij je als het bestuur een besluit genomen heeft over toeslagverlening. 

Toeslag per 1 januari 2019

Eind 2018 heeft het bestuur besloten dat de pensioenen van deelnemers, slapers en gepensioneerden per 1 januari 2019 verhoogd worden met een toeslag. De pensioenen van de actieve deelnemers zijn verhoogd met 0,55%; de pensioenen van de slapers en de gepensioneerden zijn verhoogd met 0,35%.

Toeslagverlening de afgelopen jaren

In de afgelopen jaren is het pensioen als volgt verhoogd:

Jaar Verleende indexatie Als Indexatie volgens regels van reglement (Prijsindexatiecijfer ) gegeven zou zijn
2019 0,35 1,9
2018 0 1,5
2017 0 0
2016 0 0,6
2015 0,65 0,9
2014 1,13 2,4
2013 0 2,3
2012 0 2,7
2011 0 1,6
2010 0 0,4
2009 0 3,1