Partnerpensioen

Als je voor 2001 in dienst was bij AkzoNobel, heb je partnerpensioen opgebouwd. Het kan ook zijn dat je vlak voordat je met pensioen ging een deel van je ouderdomspensioen heeft geruild voor een partnerpensioen. Dit zijn dus aanspraken die voor je partner zijn. Als je overlijdt, krijgt je partner dit partnerpensioen. 

Vanaf 1 januari 2016 heb je ouderdomspensioen én partnerpensioen opgebouwd. Als je overlijdt krijgt je partner een uitkering van Pensioenfonds APF. Dat geldt als je tijdens je dienstverband overlijdt, maar ook als je al met pensioen bent of niet meer in dienst bent bij AkzoNobel of Nouryon.