Belasting en pensioen

Je betaalt belasting over je pensioenuitkering. Weliswaar minder dan toen je nog werkte, omdat je nu geen premie meer voor de AOW hoeft te betalen. 

Je jaarlijkse pensioen is een bruto bedrag. Over je pensioen betaal je loonheffing. Deze heffing bestaat uit inkomstenbelasting, premies zorgverzekering en een inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet. Pensioenfonds APF houdt dit automatisch in op je pensioen. Het netto bedrag maken wij over op je bankrekening. Als u van Pensioenfonds APF prepensioen ontvangt, dan wordt er ook nog premie ingehouden voor de verzekering voor tijdelijk partnerpensioen.

Loonheffingskorting

Ontvang je naast pensioen van Pensioenfonds APF ook AOW van de Sociale Verzekeringsbank, dan houdt Pensioenfonds APF geen rekening met de heffingskorting. De SVB houdt hier wel rekening mee bij het berekenen van uw netto AOW. Als je wilt dat Pensioenfonds APF rekening houdt met de heffingskorting, neem dan contact op met Pensioenfonds APF zodat we dat voor je kunnen regelen. Loonheffingskorting kan namelijk maar bij één instantie worden toegepast.

Woon je in het buitenland?

Als je in het buitenland woont, gelden er weer andere belastingregels. Afhankelijk van het land waarin je woont, betaal je wel of niet in Nederland belasting. Met een aantal landen heeft Nederland afspraken gemaakt. Er is afgesproken dat je in die landen belasting betaalt in plaats van in Nederland.

Verhuis je naar het buitenland? Bespreek dit dan met het pensioenfonds of kijk op de site van de Sociale Verzekeringsbank.

Uitkeringsspecificatie

Toen je pensioen ingegaan is heb je een uitkeringsspecificatie ontvangen. Deze ontvang je alleen nog als er wat wijzigt in je pensioen.

Fiscale jaaropgave

Als je met pensioen bent, ontvangt je een jaarlijkse opgave van het pensioenfonds. Hierin staat exact vermeld hoeveel pensioen je in het voorgaande jaar hebt ontvangen en wat er is ingehouden aan belasting en premie zorgverzekering. De jaaropgave ontvang je voor 31 maart, zodat je die kunt gebruiken bij je belastingaangifte.