Arbeidsongeschiktheidspensioen

Ik ontvang nu arbeidsongeschiktheidspensioen. Wanneer stopt dat en wat gebeurt er dan? 

AOW-leeftijd
Ieder jaar ontvang je in het najaar van ons een overzicht van het pensioen wat wij op dat moment aan je uitkeren. In dat overzicht staat wanneer je arbeidsongeschiktheidspensioen stopt. In de meeste gevallen zal dit de AOW-leeftijd zijn die voor je van toepassing was op het moment dat je arbeidsongeschiktheidspensioen in ging. Een half jaar voor de einddatum informeren wij je hierover en kun je aangeven dat je je ouderdomspensioen aansluitend aan je arbeidsongeschiktheidspensioen wilt laten ingaan. 

Let op 
Als je voor 1 januari 2014 al een arbeidsongeschiktheidspensioen ontving van Pensioenfonds APF, dan stopt deze uitkering op de eerste van de maand volgend op je 65e verjaardag. Een half jaar daarvoor schrijven wij je aan met de vraag wanneer je je ouderdomspensioen wilt laten ingaan.