FAQ

Scheiden

Nee, dat is niet verplicht. Je kunt zelf een andere afspraak maken met je ex-partner. Dit moet je vastleggen in een echtscheidingsconvenant. De 50/50 verdeling is in de wet standaard geregeld. 

Je vraagt pensioenverdeling aan bij Pensioenfonds APF. Pensioenfonds APF gaat vervolgens je pensioen verdelen. Een deel van je pensioen komt dan toe aan van je ex-partner. Als je ex-partner ook pensioen heeft opgebouwd, vraagt je ex ook verdeling aan bij de pensioenuitvoerder, waardoor je recht krijgt op een deel van dat pensioen. Dat gaat dan in op het moment dat je ex-partner met pensioen gaat.

Ja, je ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je opbouwde tijdens je huwelijk. Je kunt wel andere afspraken maken. 

Partnerpensioen

Ja, als je partner recht heeft op partnerpensioen, dan ontvangt je partner het partnerpensioen automatisch. Via je gemeente worden wij namelijk geïnformeerd over je overlijden, zodat wij contact kunnen opnemen met je partner. Dit geldt alleen als je in Nederland woont.

Bekijk je Uniform Pensioenoverzicht. Je ziet bij het kopje 'Bij overlijden' of er een partnerpensioen voor je partner is geregeld. 

Toeslagverlening

Het bestuur van het pensioenfonds bepaalt jaarlijks of je pensioen verhoogd wordt. Dit besluit is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds. Er bestaat geen enkele garantie dat je pensioen in een jaar verhoogd wordt.

Dan is je pensioen in dat jaar niet verhoogd. Als je meerdere jaren geen verhoging krijgt dan neemt de koopkracht van je pensioen af. 

Omdat je pensioen anders niet meestijgt met de prijzen. Je kunt dan van je pensioen steeds minder kopen.

Met pensioen gaan

Pensioenuitkering

In de regel ontvang je je pensioenuitkering iedere maand rond de 25ste. Mocht de 25ste in een weekend vallen, dan ontvang je je pensioenuitkering op de vrijdag voorafgaand aan dit weekend. Op de site onder betaaldata vind je het exacte tijdstip.

Het pensioenfonds is verplicht dit bewijs te vragen. Als je je Bewijs van in leven zijn niet aan het pensioenfonds terugstuurt, wordt je uitkering stopgezet.

Dat is afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt tussen Nederland en het land waarin je woont of gaat wonen. In sommige gevallen betaal je geen belasting over je pensioen. Je kunt dit navragen bij de Sociale Verzekeringsbank.

De AOW-leeftijd gaat stapsgewijs omhoog naar 67 jaar van 2021. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.In 2022 is de AOW-leeftijd 67 jaar en drie maanden. In 2023 blijft de AOW-leeftijd 67 jaar en drie maanden.Het is dus afhankelijk van je geboortedatum wanneer je voor het eerst AOW ontvangt. Bereken jouw AOW-leeftijd op de website van de Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl.

De hoogte van het AOW-pensioen is afhankelijk van je gezinssituatie en of je altijd in Nederland hebt gewoond en gewerkt. 

Uw fiscale jaaropgave wordt jaarlijks uiterlijk in februari verstuurd.