FAQ

Scheiden

Nee, dat is niet verplicht. U kunt zelf een andere afspraak maken met uw ex-partner. Dit moet u vastleggen in een echtscheidingsconvenant. De 50/50 verdeling is in de wet standaard geregeld. 

U vraagt pensioenverdeling aan bij Pensioenfonds APF. Pensioenfonds APF gaat vervolgens uw pensioen verdelen. Een deel van uw pensioen komt dan toe aan van uw ex-partner. Als uw ex-partner ook pensioen heeft opgebouwd, vraagt uw ex ook verdeling aan bij de pensioenuitvoerder, waardoor u recht krijgt op een deel van dat pensioen. Dat gaat dan in op het moment dat uw ex-partner met pensioen gaat.

Ja, uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk. U kunt wel andere afspraken maken. 

Partnerpensioen

Ja, als uw partner recht heeft op partnerpensioen, dan ontvangt uw partner het partnerpensioen automatisch. Via uw gemeente worden wij namelijk geïnformeerd over uw overlijden, zodat wij contact kunnen opnemen met uw partner. Dit geldt alleen als u in Nederland woont.

Bekijk uw Uniform Pensioenoverzicht. U ziet bij het kopje 'Bij overlijden' of er een partnerpensioen voor uw partner is geregeld. 

Toeslagverlening

Het bestuur van het pensioenfonds bepaalt jaarlijks of uw pensioen verhoogd wordt. Dit besluit is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds. Er bestaat geen enkele garantie dat uw pensioen in een jaar verhoogd wordt.

Dan is uw pensioen in dat jaar niet verhoogd. Als u meerdere jaren geen verhoging krijgt dan neemt de koopkracht van uw pensioen af. 

Omdat uw pensioen anders niet meestijgt met de prijzen. U kunt dan van uw pensioen steeds minder kopen.

Met pensioen gaan

Pensioenuitkering

In de regel ontvangt u uw pensioenuitkering iedere maand rond de 25ste. Mocht de 25ste in een weekend vallen, dan ontvangt u uw pensioenuitkering op de vrijdag voorafgaand aan dit weekend. Op de site onder betaaldata vindt u het exacte tijdstip.

Het pensioenfonds is verplicht dit bewijs te vragen. Als u uw Bewijs van in leven zijn niet aan het pensioenfonds terugstuurt, wordt uw uitkering stopgezet.

Dat is afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt tussen Nederland en het land waarin u woont of gaat wonen. In sommige gevallen betaalt u geen belasting over uw pensioen. U kunt dit navragen bij de Sociale Verzekeringsbank.

De AOW-leeftijd gaat stapsgewijs omhoog naar 67 jaar van 2021. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.In 2022 is de AOW-leeftijd 67 jaar en drie maanden. In 2023 blijft de AOW-leeftijd 67 jaar en drie maanden.Het is dus afhankelijk van je geboortedatum wanneer je voor het eerst AOW ontvangt. Bereken jouw AOW-leeftijd op de website van de Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl.

De hoogte van het AOW-pensioen is afhankelijk van uw gezinssituatie en of u altijd in Nederland hebt gewoond en gewerkt. 

Uw fiscale jaaropgave wordt jaarlijks uiterlijk in februari verstuurd.