Invloed van de coronacrisis op de dekkingsgraad

Beleggers maken zich zorgen over de economische gevolgen van deze crisis en daardoor verslechterd de situatie op de financiële markten. Ook blijft de rente dalen en daardoor is de dekkingsgraad van Pensioenfonds APF verder gedaald. Als de dekkingsgraad te laag blijft, is de verwachting dat we zonder maatregelen niet binnen 10 jaar weer financieel gezond zijn. Maar zover is het nog niet. De dekkingsgraad van eind december 2020 is belangrijk. Dan wordt bepaald of deze te laag is en onze financiële situatie niet voldoende is. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen van de coronacrisis zijn op de langere termijn, ook al is de huidige verwachting wel dat deze crisis leidt tot een lagere economische groei.

Meer over de coronacrisis en jouw pensioen