Onze financiële situatie

Eind juni was onze beleidsdekkingsgraad 111,9% (tegenover 111,6% eind mei). De actuele dekkingsgraad was eind juni 111,9% (tegenover 112,3% eind mei).

Onze financiële situatie lezen we af aan de dekkingsgraad. Dit is de verhouding tussen het pensioenvermogen van het fonds (hoeveel vermogen hebben we) en de pensioenverplichtingen (wat is de waarde van alle pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen). We kennen de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad. De eerste laat de gevolgen van financiële ontwikkelingen meteen zien en kan daardoor erg schommelen. Daarom gebruiken we bij ons beleid een variant, de beleidsdekkingsgraad. We nemen dan het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Hierdoor schommelt  dit percentage minder sterk.

De afgelopen jaren was er geen financiële ruimte om uw pensioen te indexeren (verhogen). De indexatieachterstand voor de actieve deelnemers is daardoor nu opgelopen tot zo’n 6%. Met meer eigen vermogen of een hogere rente kunnen we de achterstand (via hogere rendementen) inlopen en op termijn weer volledig indexeren. Dat lukt nu nog niet. 

Meer informatie over onze financiële situatie vindt u bij Over ons/Financiële situatie.