Actueel

Per 1 januari 2019 een toeslag

 

Ieder jaar besluit het bestuur of er een toeslag op de pensioenen kan worden verleend. Eind 2018 heeft het bestuur besloten dat de pensioenen van deelnemers, slapers en gepensioneerden per 1 januari 2019 verhoogd worden met een toeslag.

Met hoeveel worden de pensioenen verhoogd?

  • De pensioenen van de actieve deelnemers worden verhoogd met 0,55%

  • De pensioenen van de slapers en de gepensioneerden verhoogd met 0,35%

Waar is de toeslag op gebaseerd?

Het bestuur heeft de ambitie om de pensioenen van de actieve deelnemers van AkzoNobel en Nouryon jaarlijks aan te passen aan de algemene loonindex van AkzoNobel. Dit is zo vastgelegd in het pensioenreglement.

In 2018 is een algemene loonsverhoging van 0,5% per 1 januari en per 1 juli van 2,5% toegekend, waarmee de toeslagambitie voor actieven dus gelijk is aan 3,0%. De financiële situatie van het Pensioenfonds APF biedt voldoende ruimte om een gedeeltelijke toeslag toe te kunnen kennen.

Het bestuur heeft de ambitie om de pensioenen van gewezen deelnemers en gepensioneerden jaarlijks aan te passen aan de prijsstijging. De prijsindex is gewijzigd met 1,9%, dit is de basis voor de toeslagambitie voor gewezen deelnemers en gepensioneerden is. De financiële situatie van het Pensioenfonds APF biedt voldoende ruimte voor een gedeeltelijke toeslag.

Waarom worden de pensioenen verhoogd?

Het bestuur bekijkt elk jaar of de pensioenen verhoogd kunnen worden met een toeslag. Dit hangt af van de financiële situatie van het pensioenfonds. Daarbij speelt de beleidsdekkingsgraad een belangrijke rol: die moet minimaal 110% zijn. Als de beleidsdekkingsgraad lager is, mogen de pensioenen niet verhoogd worden.

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%, dan is een gedeeltelijke toeslagverlening mogelijk. Bij een beleidsdekkingsgraad van ongeveer 123% is volledige toeslag mogelijk.

Op het moment van de besluitvorming was de beleidsdekkingsgraad 112,4%. Dit is hoger dan de vereiste 110% en daarom heeft het bestuur besloten om de pensioenen van de deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden per 1 januari 2019 gedeeltelijk te verhogen.

Hier vind je meer informatie over onze financiële situatie.