Actueel

Dekkingsgraad januari 2019

Hoe staat Pensioenfonds APF er financieel gezien voor? Dat kun je zien aan de dekkingsgraad. Dat is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het pensioenvermogen van het fonds (hoeveel vermogen hebben we) en de pensioenverplichtingen (wat is de waarde van alle pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen). We kennen verschillende dekkingsgraden: de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad. We publiceren beide dekkingsgraden maandelijks rond de 15e. 

De beleidsdekkingsgraad per eind januari 2019 is 111,1% 

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is ook de belangrijkste dekkingsgraad. Beslissingen over verhogingen en verlagingen van het pensioen worden namelijk op basis van deze dekkingsgraad genomen. Door gebruik te maken van een gemiddelde, schommelt deze dekkingsgraad minder sterk dan de actuele dekkingsgraad.


Ontwikkeling beleidsdekkingsgraad in de laatste 12 maanden 


 

De actuele dekkingsgraad per eind januari 2019 is 107,0%

De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad per maand. Deze dekkingsgraad kan erg schommelen en laat de gevolgen van financiële ontwikkelingen meteen zien. De beleggingen van Pensioenfonds APF hebben in januari een positief rendement gehaald en het vermogen is gestegen. De rente is in januari gedaald ten opzichte van de maand daarvoor. De pensioenverplichtingen zijn daardoor gestegen. De stijging van het vermogen en de stijging van de pensioenverplichtingen hebben per saldo een stijging van de actuele dekkingsgraad tot gevolg ten opzichte van december 2018. Dat is terug te zien in onderstaande grafiek.


Ontwikkeling actuele dekkingsgraad in de laatste 12 maanden