Actueel

Dekkingsgraad januari 2018

 

Hoe staat Pensioenfonds APF er financieel gezien voor? Dat kunt u zien aan de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het pensioenvermogen van het fonds (hoeveel vermogen hebben we) en de pensioenverplichtingen (wat is de waarde van alle pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen). We kennen verschillende dekkingsgraden: de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad. We publiceren beide dekkingsgraden maandelijks na de 15e.

De beleidsdekkingsgraad per eind januari is 109,7% 

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is ook de belangrijkste dekkingsgraad. Beslissingen over verhogingen en verlagingen van het pensioen worden namelijk op basis van deze dekkingsgraad genomen. Door gebruik te maken van een gemiddelde, schommelt deze dekkingsgraad minder sterk dan de actuele dekkingsgraad.

Ontwikkeling beleidsdekkingsgraad in de laatste 12 maanden 

 

De actuele dekkingsgraad per eind januari 2018 is 115,2%

De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad per maand. Deze dekkingsgraad kan erg schommelen en laat de gevolgen van financiële ontwikkelingen meteen zien. De beleggingen van APF hebben in januari een positief rendement gehaald, het vermogen is gestegen. De rente in januari is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van de maand daarvoor. De pensioenverplichtingen zijn licht gedaald. De stijging van het vermogen en  de daling van de pensioenverplichtingen hebben een stijging van de actuele dekkingsgraad tot gevolg ten opzichte van december.

Ontwikkeling actuele dekkingsgraad afgelopen 12 maanden